Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania :

1.  SWZ pobierz
2.  Załączniki od 1 do 9 pobierz

 

 

 

 

10 października 2023 roku o godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy przy ulicy Zielonej 3 na które zapraszają Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos oraz Dyrektor GZU Wojciech Spisak.

 

 

 

 

 

 

1. Dowód Osobisty lub Paszport.

2. Numer Księgi Wieczystej.

3. Akt Notarialny lub inny dokument stwierdzający własność.

4. W przypadku nowego przyłącza protokół odbioru przyłącza oraz oświadczenie Geodety o dokonaniu pomiaru.