10 października 2023 roku o godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy przy ulicy Zielonej 3 na które zapraszają Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos oraz Dyrektor GZU Wojciech Spisak.

 

 

 

 

 

 

Zadanie realizowały dwie firmy: Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech oraz Urson Sp. z o. o. Umowa została podpisana 11 kwietnia 2022 roku. Zakres inwestycji obejmował m.in.: rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę budynku SUW wraz z instalacjami  (w tym OZE), budowę rurociągów tłocznych, odcinka sieci magistralnej, przebudowę i budowę nowych studni, budowę 2 osadników, instalacji kanalizacji do neutralizatora ścieków, budowę 2 zbiorników wody uzdatnionej o poj. 300 m3 i przyłącza kanalizacji do zbiornika bezodpływowego, wykonanie placu manewrowego z miejscami postojowymi, ogrodzeniem terenu i zakup ciągnika z beczką do przewozu wody pitnej. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i przystosowane do zdalnego zarządzania (spoza budynku stacji).

 

Procesy technologiczne są wizualizowane. Stacja ta posiada nowatorskie rozwiązania np. w zakresie własnej produkcji energii. Poza panelami fotowoltaicznymi posiada wysoko wydajny agregat do produkcji prądu.
Woda z ujęcia brzeźnickiego będzie zasilała (poza tymi miejscowościami, które były dotychczas zaopatrywane), miejscowości na południowy wschód od Brzeźnicy tj.: Kopytówkę, Bęczyn, Paszkówkę i Sosnowice.

 

Wartość zadania inwestycyjnego: 9 055 260,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7 125 000,00

Wkład własny samorządu Gminy Brzeźnica: 1 930 260,00

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ O HISTORII ZAOPATRYWANIA W WODĘ GMINY BRZEŹNICA MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ Z KRÓTKIEGO MATERIAŁU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUGOWY pobierz