PETENT

 

 

1.  Potwierdzenie przyjęcia przez uprawnionego geodetę inwentaryzacji geodezyjnej pobierz
2.  Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego* lub/ i kanalizacyjnego
pobierz
3.  Protokół zdawczo odbiorczy pobierz
4.  Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków pobierz
5.  Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków pobierz
6.  Wniosek o wskazanie płatnika wodomierza pobierz
7.  Wniosek o wydanie warunków na założenie dodatkowego wodomierza pobierz
8.  Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
pobierz
9.  Wniosek o przejęcie urządzeń wodociągowych i / lub kanalizacyjnych pobierz
9.1.  Oświadczenie wnioskodawcy o prawie własności do urządzenia pobierz
10. Oświadczenie o Zameldowaniu Zamieszkaniu pobierz
11. 

Wniosek O Wydanie Zaświadczenia O Braku Możliwości Przyłączenia Nieruchomości Do Sieci Kanalizacyjnej

pobierz
12.  Wniosek o warunki na rozdział wody w budynku. pobierz