Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 Maja 2019 roku - pobierz