OGLOSZENIE V2Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy informuje, iż z dniem 01.01.2017 roku zostaje zlikwidowana kasa Zakładu.

W związku z tym inkasent nie będzie pobierał opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, a wpłaty należy uiszczać za pośrednictwem banku/urzędów pocztowych.

W Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat.